background

Public Relations

Tiskové zprávy

Vytváření, autorizace, distribuce.

Tiskové informace

Poskytování informací médiím, strategické plánování.

Tiskové konference

Realizace, moderace, prezentace, fotodokumentace, videozáznam, ozvučení.

Press Tripy

Realizace setkání, představení provozu novinářům.

Monitoring

Kompletace uveřejněných informací, archivace.